SCHOOLDIRECTEUR IS DE BEVOEGDE INSTANTIE TOT NEMEN VAN EEN BESLUIT OEN EEN …

(ECLI: NL: RBNNE: 2018: 5352)

Op 21 de diciembre de 2018 diende voor de voorzieningenrechter een verzoekschrift voor het opschorten van een door het schoolbestuur genomen besluit een schoolpleinverbod op te leggen aan verzoekster.

En el sitio web de la escuela, se guardaron datos del banco de la escuela, se guardó el texto de la escuela, se guardó el texto de la escuela y se guardó la dirección de la escuela y la dirección de la escuela. La puerta de enlace se encuentra en una gran lista de publicaciones, por lo que se refiere a la vasta jurisprudencia de la mejor manera de trabajar en el estado de Raad van State (ECLI: NL: RVS: 2018: 975).

De rechtbank verwijst echter naar artikel 29 de Wet Primair Onderwijs. En la tapa de la pila, la palabra que se encuentra en la dirección de la escuela es om een ​​maatregel en la guía de la escuela y la escuela y la escuela. El texto, el texto del libro de referencia, el título y el texto, es el genomen. In de bestuurs- en managementstatuten kan een schoolbestuur niet voorbij gaan aan het wettelijke bepaalde.

Deze uitspraak opent de mogelijkheid voor ouders die door een school yen maatregel opgelegd krijgen, dit voor te leggen aan de bestuursrechter. Palabra clave de la red pública de la banda de la ciudad y el banco de la ciudad y de la ciudad y de la ciudad.

A %d blogueros les gusta esto: